Pål Svensson - skulptör

En ny sida är under utveckling. Under tiden går det att kontakta Pål på:
Telefon: +46 708 923 666
Mail: sculpture@palsvensson.se

utställning av Pål Svensson